Đèn LED nhà xưởng - Đèn phòng nổ

Hiển thị tất cả 12 kết quả

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ Module COB 100W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W COB (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 2.820.000 ₫.Current price is: 1.410.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ Module COB 150W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W COB (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 3.820.000 ₫.Current price is: 1.910.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ Module COB 200W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W COB (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ Module COB 50W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W COB (2*25W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Original price was: 2.580.000 ₫.Current price is: 1.290.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ Module SMD 100W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W SMD (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 2.520.000 ₫.Current price is: 1.260.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ Module SMD 150W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W SMD (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 3.370.000 ₫.Current price is: 1.685.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ Module SMD 200W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W SMD (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 4.300.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ Module SMD 50W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W SMD (2*25W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Original price was: 2.280.000 ₫.Current price is: 1.140.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ UFO COB 100W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 100W COB (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 2.020.000 ₫.Current price is: 1.010.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ UFO COB 150W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 150W COB (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 3.570.000 ₫.Current price is: 1.785.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ UFO COB 200W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 3.970.000 ₫.Current price is: 1.985.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn chiếu sáng phòng nổ UFO COB 50W – Đèn LED nhà xưởng phòng nổ

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Original price was: 1.230.000 ₫.Current price is: 615.000 ₫.

Còn hàng

Hotline