Đèn đường LED M23

Hiển thị 1–40 của 50 kết quả

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 1.975.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 3.580.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 4.520.000 ₫.Current price is: 2.260.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.470.000 ₫.Current price is: 2.235.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.120.000 ₫.Current price is: 2.060.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 3.980.000 ₫.Current price is: 1.990.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.750.000 ₫.Current price is: 2.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 4.680.000 ₫.Current price is: 2.340.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 4.730.000 ₫.Current price is: 2.365.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.630.000 ₫.Current price is: 2.315.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.970.000 ₫.Current price is: 2.485.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 4.430.000 ₫.Current price is: 2.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 5.320.000 ₫.Current price is: 2.660.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.280.000 ₫.Current price is: 2.640.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 5.030.000 ₫.Current price is: 2.515.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*3
Clear
Original price was: 4.850.000 ₫.Current price is: 2.425.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.450.000 ₫.Current price is: 2.725.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 5.380.000 ₫.Current price is: 2.690.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 5.470.000 ₫.Current price is: 2.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 150W (1*150W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.350.000 ₫.Current price is: 2.675.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 6.270.000 ₫.Current price is: 3.135.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 5.830.000 ₫.Current price is: 2.915.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 6.870.000 ₫.Current price is: 3.435.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 6.750.000 ₫.Current price is: 3.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 6.250.000 ₫.Current price is: 3.125.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*4
Clear
Original price was: 6.280.000 ₫.Current price is: 3.140.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 6.930.000 ₫.Current price is: 3.465.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 6.850.000 ₫.Current price is: 3.425.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 7.050.000 ₫.Current price is: 3.525.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 200W (1*200W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 6.730.000 ₫.Current price is: 3.365.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 9.120.000 ₫.Current price is: 4.560.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
Original price was: 8.320.000 ₫.Current price is: 4.160.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 9.470.000 ₫.Current price is: 4.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 9.220.000 ₫.Current price is: 4.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
Original price was: 9.530.000 ₫.Current price is: 4.765.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-C1050-MPC)*5
Clear
Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 4.500.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
Original price was: 9.630.000 ₫.Current price is: 4.815.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 9.880.000 ₫.Current price is: 4.940.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 10.100.000 ₫.Current price is: 5.050.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M23 – 250W (1*250W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 9.770.000 ₫.Current price is: 4.885.000 ₫.

Còn hàng

Hotline