Đèn pha LED - Pha vuông IP66

Hiển thị 1–40 của 60 kết quả

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 1.980.000 ₫.Current price is: 990.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 1.620.000 ₫.Current price is: 810.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 1.275.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 1.250.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.080.000 ₫.Current price is: 1.040.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 1.720.000 ₫.Current price is: 860.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 2.720.000 ₫.Current price is: 1.360.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.650.000 ₫.Current price is: 1.325.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 2.700.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 1.300.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.100.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 2.570.000 ₫.Current price is: 1.285.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.450.000 ₫.Current price is: 1.725.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.420.000 ₫.Current price is: 1.710.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.250.000 ₫.Current price is: 1.625.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 2.720.000 ₫.Current price is: 1.360.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.670.000 ₫.Current price is: 1.835.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.600.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 3.680.000 ₫.Current price is: 1.840.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
1.785.000 1.865.000 

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.350.000 ₫.Current price is: 1.675.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 2.920.000 ₫.Current price is: 1.460.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 1.975.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.830.000 ₫.Current price is: 1.915.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.550.000 ₫.Current price is: 1.775.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 3.120.000 ₫.Current price is: 1.560.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.230.000 ₫.Current price is: 2.115.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.150.000 ₫.Current price is: 2.075.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 4.350.000 ₫.Current price is: 2.175.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.030.000 ₫.Current price is: 2.015.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 5.330.000 ₫.Current price is: 2.665.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
Original price was: 4.270.000 ₫.Current price is: 2.135.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
Original price was: 6.030.000 ₫.Current price is: 3.015.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
Original price was: 5.970.000 ₫.Current price is: 2.985.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 5.630.000 ₫.Current price is: 2.815.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
Original price was: 4.570.000 ₫.Current price is: 2.285.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
Original price was: 6.470.000 ₫.Current price is: 3.235.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
Original price was: 6.330.000 ₫.Current price is: 3.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn vuông – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
Original price was: 6.270.000 ₫.Current price is: 3.135.000 ₫.

Còn hàng

Hotline