Đèn pha viền mắt lồi (DPVL)

Hiển thị tất cả 40 kết quả

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.280.000 ₫.Current price is: 1.640.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 2.920.000 ₫.Current price is: 1.460.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 1.925.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 1.900.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.380.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 3.020.000 ₫.Current price is: 1.510.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.020.000 ₫.Current price is: 2.010.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 1.975.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.900.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.880.000 ₫.Current price is: 1.940.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 3.350.000 ₫.Current price is: 1.675.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.230.000 ₫.Current price is: 2.115.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.200.000 ₫.Current price is: 2.100.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.030.000 ₫.Current price is: 2.015.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.450.000 ₫.Current price is: 2.225.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.380.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 4.470.000 ₫.Current price is: 2.235.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.350.000 ₫.Current price is: 2.175.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.550.000 ₫.Current price is: 2.275.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 4.120.000 ₫.Current price is: 2.060.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 5.150.000 ₫.Current price is: 2.575.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.030.000 ₫.Current price is: 2.515.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.750.000 ₫.Current price is: 2.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 4.320.000 ₫.Current price is: 2.160.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.430.000 ₫.Current price is: 2.715.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 5.350.000 ₫.Current price is: 2.675.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 5.550.000 ₫.Current price is: 2.775.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.230.000 ₫.Current price is: 2.615.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
Original price was: 5.700.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 6.850.000 ₫.Current price is: 3.425.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 6.600.000 ₫.Current price is: 3.300.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
Original price was: 6.750.000 ₫.Current price is: 3.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
Original price was: 5.950.000 ₫.Current price is: 2.975.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
Original price was: 6.980.000 ₫.Current price is: 3.490.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 7.100.000 ₫.Current price is: 3.550.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 7.320.000 ₫.Current price is: 3.660.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha viền mắt lồi – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 6.850.000 ₫.Current price is: 3.425.000 ₫.

Còn hàng

Hotline