Đèn đánh bắt cá

Hiển thị 1–40 của 141 kết quả

Các loại đèn led đánh bắt cá

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4
Clear
Original price was: 22.500.000 ₫.Current price is: 11.250.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*20
Clear
Original price was: 13.570.000 ₫.Current price is: 6.785.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 1000W (10*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
Original price was: 18.230.000 ₫.Current price is: 9.115.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1
Clear
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 1.275.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 1.880.000 ₫.Current price is: 940.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF100-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 100W (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF100-32V)*1
Clear
Original price was: 2.230.000 ₫.Current price is: 1.115.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*1
Clear
Original price was: 3.900.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 3.030.000 ₫.Current price is: 1.515.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 150W (2*75W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*1
Clear
Original price was: 3.530.000 ₫.Current price is: 1.765.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*1
Clear
Original price was: 4.280.000 ₫.Current price is: 2.140.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 3.150.000 ₫.Current price is: 1.575.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 200W (2*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*1
Clear
Original price was: 3.880.000 ₫.Current price is: 1.940.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1 + (DL-150W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1 + (DL-150W-V58A-MAP)*1
Clear
Original price was: 5.170.000 ₫.Current price is: 2.585.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Clear
Original price was: 3.230.000 ₫.Current price is: 1.615.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển COB 250W (2*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*1
Clear
Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 2.125.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*2
Clear
Original price was: 6.580.000 ₫.Current price is: 3.290.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Clear
Original price was: 4.450.000 ₫.Current price is: 2.225.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 300W (3*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*2
Clear
Original price was: 5.850.000 ₫.Current price is: 2.925.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*2
Clear
Original price was: 8.430.000 ₫.Current price is: 4.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*8

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*8
Clear
Original price was: 5.770.000 ₫.Current price is: 2.885.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 400W (4*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*2
Clear
Original price was: 7.630.000 ₫.Current price is: 3.815.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*2 + (DL-150W-V58A-MAP)*2
Clear
Original price was: 10.330.000 ₫.Current price is: 5.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*2

Đèn LED đánh cá biển COB 500W (4*125W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF240-32V)*2
Clear
Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 4.250.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-150W-V58A-MAP)*4
Clear
Original price was: 13.220.000 ₫.Current price is: 6.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*12

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*12
Clear
Original price was: 8.550.000 ₫.Current price is: 4.275.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 600W (6*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF150-32V)*4
Clear
Original price was: 11.750.000 ₫.Current price is: 5.875.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-200W-V58A-MAP)*4
Clear
Original price was: 16.650.000 ₫.Current price is: 8.325.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DLC-50W-1A35)*16
Clear
Original price was: 10.920.000 ₫.Current price is: 5.460.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4

Đèn LED đánh cá biển COB 800W (8*100W) – ChipLED CREE + Driver (DPL-DPF200-48V)*4
Clear
Original price was: 15.320.000 ₫.Current price is: 7.660.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*4 + (DL-150W-V38A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*4 + (DL-150W-V38A-MAP)*4
Clear
Original price was: 21.000.000 ₫.Current price is: 10.500.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*20
Clear
Original price was: 15.670.000 ₫.Current price is: 7.835.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
Original price was: 17.330.000 ₫.Current price is: 8.665.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*4 + (DL-150W-V58A-MAP)*4
Clear
Original price was: 23.670.000 ₫.Current price is: 11.835.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*20
Clear
Original price was: 20.670.000 ₫.Current price is: 10.335.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*4

Đèn LED đánh cá biển SMD 1000W (10*100W) – ChipLED Philips + Driver (DPL-DPF240-32V)*4
Clear
Original price was: 20.000.000 ₫.Current price is: 10.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W-V38A-MAP)*1
Clear
Original price was: 2.400.000 ₫.Current price is: 1.200.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
Original price was: 1.730.000 ₫.Current price is: 865.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF100-32V)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DPL-DPF100-32V)*1
Clear
Original price was: 1.980.000 ₫.Current price is: 990.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W-V58A-MAP)*1
Clear
Original price was: 2.670.000 ₫.Current price is: 1.335.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đánh cá biển SMD 100W (1*100W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 2.230.000 ₫.Current price is: 1.115.000 ₫.

Còn hàng

Hotline