Đèn đường LED M15

Hiển thị 1–40 của 60 kết quả

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.830.000 ₫.Current price is: 1.415.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
Original price was: 2.470.000 ₫.Current price is: 1.235.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.400.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.350.000 ₫.Current price is: 1.675.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.970.000 ₫.Current price is: 1.485.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 2.830.000 ₫.Current price is: 1.415.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.600.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.530.000 ₫.Current price is: 1.765.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.580.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.480.000 ₫.Current price is: 1.740.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.750.000 ₫.Current price is: 1.875.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
Original price was: 3.220.000 ₫.Current price is: 1.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.100.000 ₫.Current price is: 2.050.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.070.000 ₫.Current price is: 2.035.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 1.975.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
Original price was: 3.770.000 ₫.Current price is: 1.885.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.370.000 ₫.Current price is: 2.185.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.300.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 4.380.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.270.000 ₫.Current price is: 2.135.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.320.000 ₫.Current price is: 2.160.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
Original price was: 3.880.000 ₫.Current price is: 1.940.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.920.000 ₫.Current price is: 2.460.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.580.000 ₫.Current price is: 2.290.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
Original price was: 4.620.000 ₫.Current price is: 2.310.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.270.000 ₫.Current price is: 2.635.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 5.180.000 ₫.Current price is: 2.590.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 5.380.000 ₫.Current price is: 2.690.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.070.000 ₫.Current price is: 2.535.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.620.000 ₫.Current price is: 2.810.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Clear
Original price was: 4.820.000 ₫.Current price is: 2.410.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 5.970.000 ₫.Current price is: 2.985.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.720.000 ₫.Current price is: 2.860.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.950.000 ₫.Current price is: 2.975.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
Clear
Original price was: 5.730.000 ₫.Current price is: 2.865.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
Original price was: 6.180.000 ₫.Current price is: 3.090.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 6.300.000 ₫.Current price is: 3.150.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 6.520.000 ₫.Current price is: 3.260.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M15 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 6.050.000 ₫.Current price is: 3.025.000 ₫.

Còn hàng

Hotline