Đèn LED nhà xưởng - Đèn nhà thi đấu

Hiển thị 1–40 của 46 kết quả

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao (một mắt) 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Original price was: 1.820.000 ₫.Current price is: 910.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Original price was: 1.920.000 ₫.Current price is: 960.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 1.425.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Original price was: 2.620.000 ₫.Current price is: 1.310.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Original price was: 3.220.000 ₫.Current price is: 1.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Original price was: 4.570.000 ₫.Current price is: 2.285.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 250W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Original price was: 4.780.000 ₫.Current price is: 2.390.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 250W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
Original price was: 5.530.000 ₫.Current price is: 2.765.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 300W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Original price was: 5.430.000 ₫.Current price is: 2.715.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 350W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 350W (7*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
Original price was: 6.050.000 ₫.Current price is: 3.025.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 400W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 400W (8*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
Original price was: 6.830.000 ₫.Current price is: 3.415.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
Original price was: 1.150.000 ₫.Current price is: 575.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu thể thao 50W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*1
Original price was: 2.080.000 ₫.Current price is: 1.040.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao 80W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 80W (1*80W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Original price was: 1.750.000 ₫.Current price is: 875.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao Module COB 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W COB (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 2.820.000 ₫.Current price is: 1.410.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao Module COB 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W COB (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 3.820.000 ₫.Current price is: 1.910.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao Module COB 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W COB (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao Module COB 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W COB (2*25W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Original price was: 2.580.000 ₫.Current price is: 1.290.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao Module SMD 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 100W SMD (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 2.520.000 ₫.Current price is: 1.260.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao Module SMD 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 150W SMD (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 3.370.000 ₫.Current price is: 1.685.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao Module SMD 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 200W SMD (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 4.300.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao Module SMD 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn cây xăng 50W SMD (2*25W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Original price was: 2.280.000 ₫.Current price is: 1.140.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO COB 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 100W COB (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 2.020.000 ₫.Current price is: 1.010.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO COB 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 150W COB (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 3.570.000 ₫.Current price is: 1.785.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO COB 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 200W COB (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 3.970.000 ₫.Current price is: 1.985.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO COB 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn chiếu sáng phòng nổ – Đèn nhà xưởng UFO 50W COB (1*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Original price was: 1.230.000 ₫.Current price is: 615.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 2.280.000 ₫.Current price is: 1.140.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 3.270.000 ₫.Current price is: 1.635.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Original price was: 1.130.000 ₫.Current price is: 565.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 có chóa 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 có chóa 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 2.030.000 ₫.Current price is: 1.015.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 có chóa 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 có chóa 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 2.720.000 ₫.Current price is: 1.360.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 có chóa 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 có chóa 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 1.900.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 Nguồn tròn 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 1.700.000 ₫.Current price is: 850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 Nguồn tròn 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 2.330.000 ₫.Current price is: 1.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 Nguồn tròn 200W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 3.330.000 ₫.Current price is: 1.665.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 Nguồn tròn 50W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn 50W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Original price was: 1.130.000 ₫.Current price is: 565.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 Nguồn tròn có chóa 100W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn có chóa 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 2.030.000 ₫.Current price is: 1.015.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà thi đấu thể thao UFO M1 Nguồn tròn có chóa 150W – Đèn LED chiếu sáng nhà thi đấu

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M1 Nguồn tròn có chóa 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 2.770.000 ₫.Current price is: 1.385.000 ₫.

Còn hàng

Hotline