Đèn nhà xưởng highbay

Hiển thị 1–40 của 98 kết quả

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.280.000 ₫.Current price is: 1.140.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 1.920.000 ₫.Current price is: 960.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 1.425.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.800.000 ₫.Current price is: 1.400.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.380.000 ₫.Current price is: 1.190.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 2.020.000 ₫.Current price is: 1.010.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.020.000 ₫.Current price is: 1.510.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 1.475.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.770.000 ₫.Current price is: 1.385.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.400.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.330.000 ₫.Current price is: 1.665.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.380.000 ₫.Current price is: 1.690.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED CREE + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.280.000 ₫.Current price is: 1.640.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.180.000 ₫.Current price is: 1.090.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 1.820.000 ₫.Current price is: 910.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.750.000 ₫.Current price is: 1.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 100W một mắt (1*100W) – ChipLED TF + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.700.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.150.000 ₫.Current price is: 1.575.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 2.620.000 ₫.Current price is: 1.310.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.470.000 ₫.Current price is: 1.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.300.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 2.770.000 ₫.Current price is: 1.385.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.720.000 ₫.Current price is: 1.860.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 3.730.000 ₫.Current price is: 1.865.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.620.000 ₫.Current price is: 1.810.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 3.220.000 ₫.Current price is: 1.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 2.125.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.130.000 ₫.Current price is: 2.065.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 1.925.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 3.420.000 ₫.Current price is: 1.710.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.530.000 ₫.Current price is: 2.265.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.450.000 ₫.Current price is: 2.225.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 4.650.000 ₫.Current price is: 2.325.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.330.000 ₫.Current price is: 2.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn nhà xưởng ChipLED COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.580.000 ₫.Current price is: 2.790.000 ₫.

Còn hàng

Hotline