Đèn cầu tháp - Đèn pha chiếu xa

Hiển thị tất cả 40 kết quả

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*4
Clear
Original price was: 37.180.000 ₫.Current price is: 18.590.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*4
Clear
Original price was: 38.120.000 ₫.Current price is: 19.060.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*4
Clear
Original price was: 38.580.000 ₫.Current price is: 19.290.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*4
Clear
Original price was: 39.450.000 ₫.Current price is: 19.725.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4

Đèn LED pha cầu tháp 1000W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*4
Clear
Original price was: 37.580.000 ₫.Current price is: 18.790.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*6
Clear
Original price was: 52.370.000 ₫.Current price is: 26.185.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*6
Clear
Original price was: 53.770.000 ₫.Current price is: 26.885.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*6
Clear
Original price was: 54.470.000 ₫.Current price is: 27.235.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*6
Clear
Original price was: 55.770.000 ₫.Current price is: 27.885.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*6

Đèn LED pha cầu tháp 1500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*6
Clear
Original price was: 52.970.000 ₫.Current price is: 26.485.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 8.350.000 ₫.Current price is: 4.175.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 9.030.000 ₫.Current price is: 4.515.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 8.950.000 ₫.Current price is: 4.475.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 9.420.000 ₫.Current price is: 4.710.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha cầu tháp 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 8.830.000 ₫.Current price is: 4.415.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 14.570.000 ₫.Current price is: 7.285.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2
Clear
Original price was: 15.400.000 ₫.Current price is: 7.700.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2
Clear
Original price was: 15.270.000 ₫.Current price is: 7.635.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*2
Clear
Original price was: 15.430.000 ₫.Current price is: 7.715.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn LED pha cầu tháp 300W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2
Clear
Original price was: 15.200.000 ₫.Current price is: 7.600.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*2
Clear
Original price was: 14.770.000 ₫.Current price is: 7.385.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*2
Clear
Original price was: 16.130.000 ₫.Current price is: 8.065.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*2
Clear
Original price was: 15.970.000 ₫.Current price is: 7.985.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*2
Clear
Original price was: 16.370.000 ₫.Current price is: 8.185.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2

Đèn LED pha cầu tháp 400W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*2
Clear
Original price was: 15.730.000 ₫.Current price is: 7.865.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*2
Clear
Original price was: 15.900.000 ₫.Current price is: 7.950.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*2
Clear
Original price was: 16.370.000 ₫.Current price is: 8.185.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*2
Clear
Original price was: 16.600.000 ₫.Current price is: 8.300.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*2
Clear
Original price was: 17.030.000 ₫.Current price is: 8.515.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2

Đèn LED pha cầu tháp 500W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*2
Clear
Original price was: 16.100.000 ₫.Current price is: 8.050.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*4
Clear
Original price was: 18.030.000 ₫.Current price is: 9.015.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*4
Clear
Original price was: 20.080.000 ₫.Current price is: 10.040.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*4
Clear
Original price was: 19.830.000 ₫.Current price is: 9.915.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*4
Clear
Original price was: 20.430.000 ₫.Current price is: 10.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*4

Đèn LED pha cầu tháp 600W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*4
Clear
Original price was: 19.480.000 ₫.Current price is: 9.740.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*4
Clear
Original price was: 30.570.000 ₫.Current price is: 15.285.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*4
Clear
Original price was: 33.300.000 ₫.Current price is: 16.650.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*4
Clear
Original price was: 32.970.000 ₫.Current price is: 16.485.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*4
Clear
Original price was: 33.770.000 ₫.Current price is: 16.885.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*4

Đèn LED pha cầu tháp 800W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*4
Clear
Original price was: 32.500.000 ₫.Current price is: 16.250.000 ₫.

Còn hàng

Hotline