Đèn LED nhà xưởng UFO M2

Hiển thị 1–40 của 50 kết quả

Các sản phẩm đèn nhà xưởng – đèn nhà thi đấu của HKLED

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 1.425.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
Original price was: 2.480.000 ₫.Current price is: 1.240.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.420.000 ₫.Current price is: 1.710.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.370.000 ₫.Current price is: 1.685.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.080.000 ₫.Current price is: 1.540.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 1.475.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.720.000 ₫.Current price is: 1.860.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.700.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 100W – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.600.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.750.000 ₫.Current price is: 1.875.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
Original price was: 3.220.000 ₫.Current price is: 1.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.100.000 ₫.Current price is: 2.050.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.070.000 ₫.Current price is: 2.035.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.080.000 ₫.Current price is: 2.040.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
1.950.000 2.035.000 

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.430.000 ₫.Current price is: 2.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 4.520.000 ₫.Current price is: 2.260.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 150W – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.400.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.430.000 ₫.Current price is: 2.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 5.030.000 ₫.Current price is: 2.515.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.920.000 ₫.Current price is: 2.460.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.830.000 ₫.Current price is: 2.415.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
Original price was: 4.870.000 ₫.Current price is: 2.435.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.520.000 ₫.Current price is: 2.760.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 5.430.000 ₫.Current price is: 2.715.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 5.630.000 ₫.Current price is: 2.815.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 200W – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.320.000 ₫.Current price is: 2.660.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.130.000 ₫.Current price is: 2.565.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Clear
Original price was: 4.330.000 ₫.Current price is: 2.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 5.480.000 ₫.Current price is: 2.740.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.230.000 ₫.Current price is: 2.615.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.470.000 ₫.Current price is: 2.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
Clear
Original price was: 5.250.000 ₫.Current price is: 2.625.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.700.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 5.820.000 ₫.Current price is: 2.910.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 6.030.000 ₫.Current price is: 3.015.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn nhà xưởng, nhà thi đấu UFO M2 (UFO xám) 250W – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.570.000 ₫.Current price is: 2.785.000 ₫.

Còn hàng

Hotline