Đèn pha LED - Pha tròn, pha cốc IP65

Hiển thị 1–40 của 62 kết quả

Đèn chiếu sáng ngoài trời như biển quảng cáo

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 1.870.000 ₫.Current price is: 935.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 50W)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 50W)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 2.430.000 ₫.Current price is: 1.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 2.380.000 ₫.Current price is: 1.190.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 1.980.000 ₫.Current price is: 990.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 1.600.000 ₫.Current price is: 800.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 1.300.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 2.530.000 ₫.Current price is: 1.265.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 2.580.000 ₫.Current price is: 1.290.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 2.480.000 ₫.Current price is: 1.240.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.150.000 ₫.Current price is: 1.575.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 2.620.000 ₫.Current price is: 1.310.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.470.000 ₫.Current price is: 1.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.300.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 4.730.000 ₫.Current price is: 2.365.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.720.000 ₫.Current price is: 1.860.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.730.000 ₫.Current price is: 1.865.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.620.000 ₫.Current price is: 1.810.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.400.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 2.970.000 ₫.Current price is: 1.485.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.880.000 ₫.Current price is: 1.940.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.600.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.170.000 ₫.Current price is: 1.585.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 4.280.000 ₫.Current price is: 2.140.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 4.200.000 ₫.Current price is: 2.100.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 4.400.000 ₫.Current price is: 2.200.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 4.080.000 ₫.Current price is: 2.040.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.400.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*5

Đèn LED pha 250W (5*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*5 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 2.750.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 4.430.000 ₫.Current price is: 2.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 6.200.000 ₫.Current price is: 3.100.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 6.130.000 ₫.Current price is: 3.065.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 2.900.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*6

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*6 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 4.730.000 ₫.Current price is: 2.365.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 6.630.000 ₫.Current price is: 3.315.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2

Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*2 HKLED – Nhà máy sản xuất đèn LED tại Việt Nam
Clear
Original price was: 6.500.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.

Còn hàng

Hotline