Đèn đường LED - Đèn LED đường phố

Hiển thị 1–40 của 117 kết quả

-50%

Đèn đường LED hình quạt 100W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Original price was: 1.800.000 ₫.Current price is: 900.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 150W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 1.275.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 200W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Original price was: 3.070.000 ₫.Current price is: 1.535.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 250W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 1.975.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 50W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
Original price was: 870.000 ₫.Current price is: 435.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường LED hình quạt 80W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường LED hình quạt 80W (1*80W) – ChipLED TF + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Original price was: 1.620.000 ₫.Current price is: 810.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 100W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Original price was: 3.270.000 ₫.Current price is: 1.635.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Original price was: 3.470.000 ₫.Current price is: 1.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP371 – 50W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
Original price was: 3.070.000 ₫.Current price is: 1.535.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 150W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Original price was: 4.450.000 ₫.Current price is: 2.225.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 200W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Original price was: 4.650.000 ₫.Current price is: 2.325.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP372 – 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Original price was: 4.850.000 ₫.Current price is: 2.425.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 250W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Original price was: 6.430.000 ₫.Current price is: 3.215.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP373 – 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Original price was: 6.630.000 ₫.Current price is: 3.315.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 300W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Original price was: 8.420.000 ₫.Current price is: 4.210.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 400W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*8
Original price was: 8.820.000 ₫.Current price is: 4.410.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP374 – 480W (10*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*10
Original price was: 9.220.000 ₫.Current price is: 4.610.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 100W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 100W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Original price was: 2.750.000 ₫.Current price is: 1.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 50W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP391 – 50W (1*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
Original price was: 2.550.000 ₫.Current price is: 1.275.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 100W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 100W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Original price was: 3.470.000 ₫.Current price is: 1.735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 150W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 150W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Original price was: 3.670.000 ₫.Current price is: 1.835.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 200W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP392 – 200W (2*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Original price was: 3.870.000 ₫.Current price is: 1.935.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 200W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 200W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Original price was: 5.950.000 ₫.Current price is: 2.975.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 250W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 250W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*5
Original price was: 6.150.000 ₫.Current price is: 3.075.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn đường phố OEM Philips BRP394 – 300W (4*100W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*6
Original price was: 6.350.000 ₫.Current price is: 3.175.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 COB 100W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 COB 150W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 4.550.000 ₫.Current price is: 2.275.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 COB 200W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 5.550.000 ₫.Current price is: 2.775.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 COB 250W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 COB 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Original price was: 6.800.000 ₫.Current price is: 3.400.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 COB 300W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 COB 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
Original price was: 8.320.000 ₫.Current price is: 4.160.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 COB 50W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 COB 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Original price was: 2.630.000 ₫.Current price is: 1.315.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 SMD 100W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 1.600.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 SMD 150W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 4.080.000 ₫.Current price is: 2.040.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 SMD 200W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 4.920.000 ₫.Current price is: 2.460.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 SMD 250W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 SMD 300W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 SMD 300W (6*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*6
Original price was: 7.320.000 ₫.Current price is: 3.660.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M01 SMD 50W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M01 SMD 50W (1*50w) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*1
Original price was: 2.480.000 ₫.Current price is: 1.240.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M02 COB 100W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M02 COB 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Original price was: 3.730.000 ₫.Current price is: 1.865.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M02 COB 150W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M02 COB 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Original price was: 4.780.000 ₫.Current price is: 2.390.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M02 COB 200W – Đèn LED đường phố, đèn đường cao áp, đèn đường nội đô

Đèn LED đường phố M02 COB 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 2.900.000 ₫.

Còn hàng

Hotline