Đèn đường LED M13

Hiển thị 1–40 của 60 kết quả

Đèn đường LED OEM Philips chip LED SMD M13 – Thương hiệu HKLED. Bảo hành 3 năm cả cháy nổ, tiết kiệm điện, tuổi thọ cao.

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.380.000 ₫.Current price is: 1.190.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
Original price was: 2.020.000 ₫.Current price is: 1.010.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 1.475.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.520.000 ₫.Current price is: 1.260.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 2.380.000 ₫.Current price is: 1.190.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.150.000 ₫.Current price is: 1.575.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.080.000 ₫.Current price is: 1.540.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.130.000 ₫.Current price is: 1.565.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.030.000 ₫.Current price is: 1.515.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.100.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
Original price was: 2.570.000 ₫.Current price is: 1.285.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.450.000 ₫.Current price is: 1.725.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.420.000 ₫.Current price is: 1.710.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.300.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
Original price was: 3.120.000 ₫.Current price is: 1.560.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.720.000 ₫.Current price is: 1.860.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.825.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 3.730.000 ₫.Current price is: 1.865.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.620.000 ₫.Current price is: 1.810.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.580.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
Original price was: 3.150.000 ₫.Current price is: 1.575.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.180.000 ₫.Current price is: 2.090.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.070.000 ₫.Current price is: 2.035.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 1.925.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
Original price was: 3.880.000 ₫.Current price is: 1.940.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.530.000 ₫.Current price is: 2.265.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.450.000 ₫.Current price is: 2.225.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 4.650.000 ₫.Current price is: 2.325.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.330.000 ₫.Current price is: 2.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 4.800.000 ₫.Current price is: 2.400.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Clear
Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 2.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 5.150.000 ₫.Current price is: 2.575.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.130.000 ₫.Current price is: 2.565.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
Clear
Original price was: 4.920.000 ₫.Current price is: 2.460.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.370.000 ₫.Current price is: 2.685.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 5.480.000 ₫.Current price is: 2.740.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 5.700.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M13 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.230.000 ₫.Current price is: 2.615.000 ₫.

Còn hàng

Hotline