Đèn pha kẻ dọc

Hiển thị tất cả 40 kết quả

Báo giá các mẫu đèn pha kẻ dọc HKLED

Giới thiệu về đèn pha LED Đèn pha LED có nhiều ưu điểm so với các loại đèn pha truyền thống như: Tiết kiệm điện năng: Đèn pha LED sử dụng công nghệ LED tiên tiến, có hiệu suất cao và tuổi thọ dài. Đèn pha LED có thể tiết kiệm đến 80% điện năng...
-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.350.000 ₫.Current price is: 1.175.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 1.980.000 ₫.Current price is: 990.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 2.920.000 ₫.Current price is: 1.460.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.870.000 ₫.Current price is: 1.435.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.450.000 ₫.Current price is: 1.225.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*2
Clear
Original price was: 2.080.000 ₫.Current price is: 1.040.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.080.000 ₫.Current price is: 1.540.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.020.000 ₫.Current price is: 1.510.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.070.000 ₫.Current price is: 1.535.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED pha 100W (2*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 2.970.000 ₫.Current price is: 1.485.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.730.000 ₫.Current price is: 1.865.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 1.600.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.080.000 ₫.Current price is: 2.040.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.050.000 ₫.Current price is: 2.025.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.880.000 ₫.Current price is: 1.940.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*3
Clear
Original price was: 3.350.000 ₫.Current price is: 1.675.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.300.000 ₫.Current price is: 2.150.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.230.000 ₫.Current price is: 2.115.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 4.320.000 ₫.Current price is: 2.160.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED pha 150W (3*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.200.000 ₫.Current price is: 2.100.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.270.000 ₫.Current price is: 2.135.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 3.830.000 ₫.Current price is: 1.915.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.870.000 ₫.Current price is: 2.435.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.750.000 ₫.Current price is: 2.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.470.000 ₫.Current price is: 2.235.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*4
Clear
Original price was: 4.030.000 ₫.Current price is: 2.015.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.150.000 ₫.Current price is: 2.575.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 5.070.000 ₫.Current price is: 2.535.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 5.270.000 ₫.Current price is: 2.635.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED pha 200W (4*50W) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.950.000 ₫.Current price is: 2.475.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-85W2A4-MPA)*1
Clear
Original price was: 1.480.000 ₫.Current price is: 740.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC-50W-1A35)*1
Clear
Original price was: 1.070.000 ₫.Current price is: 535.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
Original price was: 1.470.000 ₫.Current price is: 735.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-50-H-A)*1

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-50-H-A)*1
Clear
Original price was: 1.780.000 ₫.Current price is: 890.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DL-85W1A8-MPA)*1
Clear
Original price was: 1.530.000 ₫.Current price is: 765.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*1

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (DLC-50W-1A35)*1
Clear
Original price was: 1.120.000 ₫.Current price is: 560.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 65W)*1
Clear
Original price was: 1.520.000 ₫.Current price is: 760.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 65W)*1
Clear
Original price was: 2.170.000 ₫.Current price is: 1.085.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (XLG-50-H-A)*1

Đèn LED pha 50W (1*50w) Pha kẻ dọc – ChipLED Philips + Driver (XLG-50-H-A)*1
Clear
Original price was: 1.830.000 ₫.Current price is: 915.000 ₫.

Còn hàng

Hotline