Đèn đường LED M11

Hiển thị 1–40 của 50 kết quả

Đèn đường LED M11 Chip LED SMD với công suất đa dạng từ 100W tới 300W, phù hợp với mọi nhu cầu chiếu sáng khác nhau.

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-105W2A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.750.000 ₫.Current price is: 1.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*2
Clear
Original price was: 2.380.000 ₫.Current price is: 1.190.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.320.000 ₫.Current price is: 1.660.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.270.000 ₫.Current price is: 1.635.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-105W1A8-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 2.880.000 ₫.Current price is: 1.440.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*2
Clear
Original price was: 2.750.000 ₫.Current price is: 1.375.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-100S210DG)*1
Clear
Original price was: 3.520.000 ₫.Current price is: 1.760.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 100W)*1
Clear
Original price was: 3.450.000 ₫.Current price is: 1.725.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 100W)*1
Clear
Original price was: 3.500.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 100W (2*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-100-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.400.000 ₫.Current price is: 1.700.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-150W4A0-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.580.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*3
Clear
Original price was: 3.050.000 ₫.Current price is: 1.525.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 3.930.000 ₫.Current price is: 1.965.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 3.900.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-150W2A7-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 3.780.000 ₫.Current price is: 1.890.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*3
Clear
Original price was: 3.600.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-150S210DG)*1
Clear
Original price was: 4.200.000 ₫.Current price is: 2.100.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 150W)*1
Clear
Original price was: 4.130.000 ₫.Current price is: 2.065.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 150W)*1
Clear
Original price was: 4.220.000 ₫.Current price is: 2.110.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 150W (3*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.100.000 ₫.Current price is: 2.050.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-200W5A55-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.120.000 ₫.Current price is: 2.060.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*4
Clear
Original price was: 3.680.000 ₫.Current price is: 1.840.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.720.000 ₫.Current price is: 2.360.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.600.000 ₫.Current price is: 2.300.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-200W4A2-MPA-H)*1
Clear
Original price was: 4.380.000 ₫.Current price is: 2.190.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*4
Clear
Original price was: 4.420.000 ₫.Current price is: 2.210.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-200S210DG)*1
Clear
Original price was: 5.070.000 ₫.Current price is: 2.535.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 200W)*1
Clear
Original price was: 4.980.000 ₫.Current price is: 2.490.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 200W)*1
Clear
Original price was: 5.180.000 ₫.Current price is: 2.590.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 200W (4*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-200-H-A)*1
Clear
Original price was: 4.870.000 ₫.Current price is: 2.435.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DL-240I-V38A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.430.000 ₫.Current price is: 2.715.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (DLC 50W1A35)*5
Clear
Original price was: 4.630.000 ₫.Current price is: 2.315.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 5.780.000 ₫.Current price is: 2.890.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Bridgelux + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.530.000 ₫.Current price is: 2.765.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-240I-V58A-MAS)*1
Clear
Original price was: 5.770.000 ₫.Current price is: 2.885.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (DL-50W-C1050-MPC)*5
Clear
Original price was: 5.550.000 ₫.Current price is: 2.775.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (EUM-240S210DG)*1
Clear
Original price was: 6.000.000 ₫.Current price is: 3.000.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips AOC 240W)*1
Clear
Original price was: 6.120.000 ₫.Current price is: 3.060.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (Philips DIM 250W)*1
Clear
Original price was: 6.330.000 ₫.Current price is: 3.165.000 ₫.

Còn hàng

-50%

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1

Đèn LED đường phố M11 SMD 250W (5*50W) – ChipLED Philips + Driver (XLG-240-H-A)*1
Clear
Original price was: 5.870.000 ₫.Current price is: 2.935.000 ₫.

Còn hàng

Hotline