Đèn LED pha 300W (6*50W) Pha tròn cốc – ChipLED Philips + Driver (XLG-150-H-A)*2

Giá gốc là: 6.430.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.215.000 ₫.

Hotline