đèn pha cốc

Đèn pha cốc tại Hà Nội

Đèn pha cốc tại Hà Nội được sản xuất trực tiếp tại Nhà máy sản xuất đèn LED HKLED. Có địa chỉ tại 938 Quang Trung, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Nhà máy sản xuất đèn pha cốc cũng như các loại đèn pha LED. Như đèn đường LED, đèn nhà xưởng LED, đèn…

Xem thêm